Proiect de Norme RCA – Constatarea prejudiciilor

Art. 19. – Constatarea prejudiciilor

 

  • am spicuit cateva paragrafe mai importante din Proiect de Norme RCA

(1) Procesul-verbal de constatare se întocmeşte de către specialistul constatare daune
şi se semnează de către acesta și persoana prejudiciată.


(5) Procesul-verbal de constatare cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) numărul dosarului de daună deschis;
b) numele și prenumele în clar al părților semnatare;
c) data și locul producerii evenimentului;
d) data avizării evenimentului;
e) datele de identificare ale bunului avariat;
f) elementele constatate ca avariate în acelaşi accident;
g) soluţiile tehnice adoptate inițial;
h) lista documentelor necesare a fi depuse de către persoana prejudiciată pentru finalizarea
dosarului de daună şi efectuarea plăţii;
i) rubrică mențiuni și observații;
j) datele de contact ale părților semnatare.


(9) Eventualele obiecţii ale părţilor cu privire la prejudiciile constatate adoptate sunt
menţionate în procesul-verbal de constatare sau într-o anexă la acesta; lipsa obiecțiunilor nu
poate fi invocată în sensul restricționării drepturilor părților.

(10) Dacă ulterior demontării elementelor avariate sau la introducerea în reparație a
vehiculului se constată şi alte pagube produse ca urmare a accidentului, care nu au putut fi
constatate iniţial, sau este necesară modificarea soluției tehnice adoptate inițial, se întocmește un
proces-verbal suplimentar de constatare……..într-un termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.


(12) Părţile pot agrea constatarea avariilor şi întocmirea procesului-verbal de
constatare prin transmiterea de informaţii şi documente prin mijloace electronice de comunicare.

(13) Asigurătorii RCA acordă despăgubiri şi în cazul în care persoana prejudiciată a
procedat la repararea vehiculului avariat înainte ca asigurătorii să efectueze constatarea avariilor,
dacă împrejurările, cauzele producerii evenimentului asigurat şi cuantumul pagubei rezultă din
actele aflate la dosar.

(15) Constatarea vătămării integrității corporale sau a sănătății ori a decesului rezultate
în urma unui accident de vehicule se realizează pe baza documentelor justificative emise de
instituțiile sanitare cu caracter public de medicină legală.

Deci sa avem in vedere:

  1. Constatarea o va efectua un specialist in domeniu;
  2. Procesul verbal de constatare sa contina datele si informatiile prevazute de lege;
  3. Eventualele obiectii sa fie trecute in nota de constatare;
  4. Daca sunt elemente avariate neobservate la constatare sa fie consemnate intr-un proces verbal suplimentar;
  5. Constatarea folosind mijloce electronice de comunicare – aici si eu sunt curios daca se va aplica si modalitatea de aplicare
  6. Repararea vehiculului avariat inainte de constatare – nu este o clauza de excludere de la plata – totusi eu va sfatuiesc sa-l folositi doar in cazuri extreme;
  7. In caz de vatamare corporala sa va adresati medicinii legale – este posibil sa fie necesar o formulare de solicitare in acest sens de catre pagubit

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *