Avizare dauna - Unde si cum?

Proiect de Norme RCA – Avizare dauna

Urmatorul aspect pentru un pagubit din „Proiectul de Norma privind asigurarile auto din Romania – RCA.” este :

Avizarea de dauna

 

preluat din Proiect de Norme RCA

„Art. 18. – Avizarea prejudiciilor

 Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele prejudiciate se adresează în vederea avizării daunei:

 • a) asigurătorului RCA cu care proprietarul/utilizatorul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului, a încheiat asigurarea RCA;
 • b) reprezentantului de despăgubiri;
 • c) propriului asigurător RCA în cazul utilizării decontării directe;
 • d) BAAR, în calitatea acestuia de birou gestionar.

La avizarea daunelor în legătură cu producerea unui eveniment asigurat prin contractul RCA, asigurătorul RCA deschide dosarul de daună procedând la:

 

 • a) efectuarea constatării prejudiciilor;
 • b) informarea în scris a parții prejudiciate cu privire la documentele care trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire;
 • c) soluţionarea cererii în termenul legal.

 

Asigurătorul RCA înregistrează toate documentele depuse la dosarul de daună.

Asigurătorul RCA efectuează constatarea prejudiciilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării primite de la persoana prejudiciată sau la o dată ulterioară convenită de către părți\

Obligația prevăzută la alin. (4) poate fi invocată de către persoana prejudiciată numai în condițiile în care aceasta permite accesul asigurătorului RCA la bunul avariat și asigură condițiile necesare în vederea efectuării constatării.”

Proiect de Norme RCA – Avizare dauna -Principala noutate consta in avizarea daunei la propriului asigurator RCA in cazul utilizarii decontarii directe.

 

Dar acest mod de avizare a fost introdus si in OUG.54/2016 – Persoana prejudiciată poate obţine repararea prejudiciului de la propriul asigurator RCA pe baza mecanismului de compensare directă”…..(4) Procedura compensării directe se stabileşte prin convenţii multilaterale încheiate între asigurătorii RCA. Condiţiile compensării directe sunt convenite în mod voluntar între asigurat şi asigurător.

 • si pana in prezent se putea , daca Asiguratarii ar fi facut „convenţii multilaterale ” – dar nu au facut;
 • dar sa asteptam ce se va intampala de aici incolo

Dar s-o luam pre rand:

 1. Avizare la asigurătorul RCA cu care proprietarul/utilizatorul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului, a încheiat asigurarea RCA;

  1. este metoda clasica – cauti Asiguratorul vinovatului, cu care tu (poate) nu ai nici o relatie, si urmezi procedura specifica asiguratorului de avizare;
 2. Avizare la reprezentantul de despăgubiri;

  1. Cine este reprezentantul de despăgubiri?
   1. Asigurătorii RCA au obligaţia să desemneze în fiecare stat aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană un reprezentant de despăgubiri pentru regularizarea prejudiciilor provocate de vehicule supuse obligaţiei de asigurare în România rezidenţilor în aceste state, cu condiţia ca accidentul să se producă pe teritoriul unui alt stat decât statul de reşedinţă al persoanei prejudiciate.
    Reprezentantul de despăgubiri este împuternicit să instrumenteze cazurile de daună în numele şi în contul asigurătorului RCA şi să reprezinte asigurătorul RCA. În acest scop, reprezentantul de despăgubiri întocmeşte dosarul de daună şi ia toate măsurile necesare pentru soluţionarea cererilor de despăgubire pretinse de partea prejudiciată.
   2. – de fapt este corespondentul la care poti apela pentru solutionarea daunei in cazul in care nu exista birou de daune pentru asiguratorul vinovatului.
  2. In cazul in care compensarea directa va functiona si pagubitul are asigurare obligatorie RCA – puteti sari peste acest pas foarte greoi si anevoios aleland la propriul tau Asigurator.
 3. Avizare la propriul asigurător RCA în cazul utilizării decontării directe – 

  urmezi procedura specifica de avizare al propriului ta asigurator – pe care tu l-ai ales –

 4. Avizare la BAAR, în calitatea acestuia de birou gestionar – 

  sunt situatii speciale cand trebuie apelat la BAAR pentru solutionarea unei daune. In acest caz si avizare se va face catre acest for BAAR -care este o asociaţie profesională, independentă şi autonomă a tuturor societăţilor de asigurare.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *